Online shop top20.rs nije odgovoran po pitanju isporuke robe. Isporuku naručenih proizvoda vrši kurirska služba BEX, a troškovi dostave su 170 dinara. Kuriri dostavu obavljaju u roku od tri radna dana osim ako sa kupcem nije dogovoreno drugačije. Ako želi da mu kurir isporuči proizvod u roku koji je dogovoren, kupac je dužan da se javi kuriru koji ga poziva na broj telefona (koji je kupac naveo prilikom poručivanja) pre nego što dođe na navedenu adresu. Ako se kupac ne javi i kurir ga ne pronađe na navedenoj adresi, proizvod se šalje nazad prodavcu.

Neopravdano odbijanje kupca da preuzme pošiljku dovodi do stavljanja na crnu listu, što može komplikovati proces kupovine i isporuke ako kupac u budućnosti poželi da kupi isti ili neki drugi proizvod sa online shop-a top20.rs.